Fiber

Allmänt

En fiberanslutning är en kabel, som med hjälp av optiskt ljus och totalreflektion samt avancerad ändutrustning, kan leverera data i mycket höga hastigheter. Främsta fördelarna gentemot kopparkabeln är överföringshastigheterna samt okänsligheten mot elektroniska störningar.

Utbyggnad av nätet

Ålands Telefonandelslag arbetar hela tiden med att bygga ut fibernätverket och flera nya bostadsområden är färdigt förberedda för fiberanslutning. Kontakta oss för aktuell info gällande områden och priser.

Anvisningar för installation

Se nedanstående broschyr. För närmare upplysningar kan ni kontakta Ålands Telefon på (018) 41053 eller planering@altel.ax

Hantverkargränd 1
22150 Jomala
Åland, Finland

Växel: +358 (0)18 41053
Fax: +358 (0)18 41299
Felanmälan: 10019
Allmänt: info@altel.ax

Öppet: måndag-fredag 8.00-16.00

Kontakt

Ålands Telefonandelslag är ett användarägt telefonbolag som har som målsättning att tillhandahålla ändamålsenliga, moderna och förmånliga teletjänster åt sina medlemmar. Vårt verksamhetsområde omfattar den faståländska landsbygden och Vårdö.

Om oss