Telefonkatalogändring

Uppgifterna publiceras normalt inom ca. 1 vecka i den digitala katalogen. Ändringar som inkommer senast i november månad publiceras i nästkommande tryckta katalog.

Nya uppgifter till telefonkatalogen
Uppgiftslämnarens kontaktuppgifter

För ändringar eller beställningar av annonser på Gula Sidorna kontakta Ålands telefonandelslag.

Hantverkargränd 1
22150 Jomala
Åland, Finland

Växel: +358 (0)18 41053
Fax: +358 (0)18 41299
Felanmälan: 10019
Allmänt: info@altel.ax

Öppet: måndag-fredag 8.00-16.00

Kontakt

Ålands Telefonandelslag är ett användarägt telefonbolag som har som målsättning att tillhandahålla ändamålsenliga, moderna och förmånliga teletjänster åt sina medlemmar. Vårt verksamhetsområde omfattar den faståländska landsbygden och Vårdö.

Om oss