Andelsstämma 22.5 kl. 18.00

Ordinarie Andelsstämma måndagen den 22 maj 2017 kl. 18.00 på Andelslagets kontor i Prästgården, Hantverkargränd 1, Jomala.

Vid stämman behandlas de i Andelslagets stadgar § 21 nämnda ärendena.

Medlem som önskar närvara vid stämman ska anmäla sig till Andelslagets kontor antingen personligen eller per telefon (018-) 41053 senast den 15 maj 2017 kl. 16.00

Hantverkargränd 1
22150 Jomala
Åland, Finland

Växel: +358 (0)18 41053
Fax: +358 (0)18 41299
Felanmälan: 10019
Allmänt: info@altel.ax

Öppet: måndag-fredag 8.00-16.00

Kontakt

Ålands Telefonandelslag är ett användarägt telefonbolag som har som målsättning att tillhandahålla ändamålsenliga, moderna och förmånliga teletjänster åt sina medlemmar. Vårt verksamhetsområde omfattar den faståländska landsbygden och Vårdö.

Om oss