Uppdatering av kabel-TV nätet i Godbynejden

Music TV (MTV) tillkommer som ny kanal. Några analoga kanaler bortfaller för att ge rum för flera HD kanaler. I samband med det så uppdateras också kanalplatserna för samtliga  kanaler. En ny kanalsökning behöver därför göras på varje inkopplad TV-apparat. Kanalsökningen kan antingen göras manuellt eller automatiskt beroende på TV-apparat.

Uppdateringen görs den 10.5.2017 kl. 09.00—11.00.

Uppdateringen berör samtliga abonnenter inkopplade i Ålands Telefons Kabel-TV nät i Ämnäs, Godby, Grelsby och Haraldsby.

Information om de nya kanalplatserna finns på Ålands Telefons hemsida, under rubriken Kabel-TV
 

Ålands Telefons felanmälan 10019 eller (018-) 39111.

Hantverkargränd 1
22150 Jomala
Åland, Finland

Växel: +358 (0)18 41053
Fax: +358 (0)18 41299
Felanmälan: 10019
Allmänt: info@altel.ax

Öppet: måndag-fredag 8.00-16.00

Kontakt

Ålands Telefonandelslag är ett användarägt telefonbolag som har som målsättning att tillhandahålla ändamålsenliga, moderna och förmånliga teletjänster åt sina medlemmar. Vårt verksamhetsområde omfattar den faståländska landsbygden och Vårdö.

Om oss