Du är här

Information

Andelsstämma

Ålands Telefonandelslag ordinarie andelsstämma hålls tisdagen den 28 maj 2019 kl. 18.00 på Andelslagets kontor i Prästgården, Hantverkargränd 1, Jomala. Vid stämman behandlas de i Andelslagets stadgar § 21 nämnda ärendena. Nomineringskommitténs förslag till val av förvaltningsrådsmedlemmar för dem som är i tur att avgå är:

Kommun Ordinarie ledamot Suppleant
Eckerö Mattias Eriksson Bernt Bergman
Finström Rolf Karlsson Gun Carlson
Hammarland Jerry Bergman Lise-Lotte Nordman-Carlson

Medlem som önskar nominera andra kandidater ska göra det skriftligen till Andelslagets kontor senast den 9 maj 2019 kl. 16.00. Se § 24 i Andelslagets stadgar. Stämmohandlingar fås från Andelslagets kontor.
Medlem som önskar närvara vid stämman ska anmäla sig till
Andelslagets kontor antingen personligen eller per telefon (018-) 41 053 
senast den 21 maj 2019 kl. 16.00.

 

Stängt

Fredagen den 31 maj 2019 är Ålands Telefon stängt.

Våra öppettider

Vardagar 08:00 - 16:00

Stängt 30.5 och 31.5 2019

Kontakt

Växel

+358-(0)18-41 053

Besök oss

Hantverkargränd 1
AX-22 150 Jomala