Du är här

Information

Andelsstämma

Andelsägarna i Ålands Telefonandelslag kallas till ordinarie Andelsstämma onsdagen den 27 maj 2020 kl. 18.00 på Hotell Arkipelag, Strandgatan 35 i Mariehamn. I tillägg ordnas videokonferens (MS Teams) för deltagande på distans. Med anledning av rådande läge är distansdeltagande att rekommendera. Med fullmakt kan ett ombud företräda en medlem.Vid stämman behandlas de i Andelslagets stadgar § 21 nämnda ärendena, samt en revidering och modernisering av Andelslagets stadgar där den främsta ändringen är att ”telefonanslutning” ändras till ”anslutning”. Nomineringskommitténs förslag till val av förvaltningsrådsmedlemmar för dem som är i tur att avgå är:

 

Kommun Ordinarie ledamot Suppleant
Geta Tomas Sundberg Dan-Johan Dahlblom
Jomala Annika Hambrudd Simon Karlsson
Sund Diana Lindblad Mats Ekholm
Vårdö Dick Christenbrunn Mikael Fellman

 

Medlem som önskar nominera andra kandidater ska göra det skriftligen till Andelslagets kontor senast den 11 maj 2020 kl. 16.00. Se § 24 i Andelslagets stadgar.
Medlem som önskar delta i stämman ska anmäla sig senast den 19 maj 2020 kl. 16.00 till Andelslagets kontor samt ange formen för deltagande.
Distansdeltagare ska ange sina kontaktuppgifter (E-postadress och telefonnummer) samt ha tillgång till viss utrustning och datakommunikation. Praktiska anvisningar skickas per E-post till distansdeltagare.
Fullmakter bör vara Andelslagets kontor tillhanda senast vid anmälningstidens utgång. Stämmohandlingar skickas på begäran till medlemmar.
Andelslagets kontor kan kontaktas per E-post info@altel.ax, telefon (018-) 41053 eller brev Hantverkargränd 1, 22150 JOMALA.

 

Stängt

Julafton 24.12
Juldagen 25.12
Nyårsafton öppet 8-14
Nyårsdagen stängt
Trettondagen stängt

Våra öppettider

Vardagar 08:00 - 16:00

Stängt 21 och 22.5.2020

Kontakt

Växel

+358-(0)18-41 053

Besök oss

Hantverkargränd 1
AX-22 150 Jomala