Du är här

Husbygge

Nybyggnation

Ålands Telefonandelslags upplysningar till byggaren

1. Innan grunden för huset gjuts bör byggaren (byggherren) ta kontakt med Ålands Telefonandelslag (ÅTA), så att han kan göra en rörplanering för att få in kabeln som erfordras för tele-/dataanslutning till rätt ställe. Även elanslutning bör beaktas i detta skede.
Den som utför rörgenomföringar i husgrunden bör beakta risken för vatteninträngning.
 

2. Bostadshus och fritidshus installeras oftast på samma sätt. Ett kopplingsskåp placeras bredvid elcentralen inomhus med ett minimimått av H=70cm B=40cm D=10cm, eller skåp med liknande bottenyta. Vid installation av gamla hus rekommenderas att kabelröret slutar i marknivå på utsidan av husväggen.
 

3. Vid jordkabelintag ordnar och bekostar byggherren kabelrör eller annat kabelskydd samt grävning och återfyllning av kabeldiket. Byggherren ansvarar även för att rörslutet vid husvägg utförs så, att eventuellt vatten rinner ut i dräneringen.
ÅTA monterar jordkabeln i det färdigt nedlagda kabelröret.
 

4. Diket för jordkabeln bör vara 70 cm djupt och så rakt som möjligt. Om diket blir grundare rekommenderas att kabelröret är av högre skyddsklass eller skyddas på annat sätt. Ett kabelrör, med minsta diameter 50 mm, läggs ner i diket som därefter skall återfyllas. Vid återfyllning skall nödvändigt antal draggropar lämnas öppna. Det behövs minst en draggrop per 100 m eller vid varje kraftigare böj på röret. 

Vid elstolpen/telestolpen och vid husväggen lämnas 1 m dike öppet. Se bifogade ritningsskiss. Undvik grova fyllnadsmassor och sten närmast röret. När kabelröret är på plats och kopplingsskåpet är monterat kan intagskabeln dras in.
 

5. Husägaren meddelar oss när det är möjligt att dra in intagskabeln. Vi behöver få meddelandet minst två (2) veckor före ibruktagningsdatum. Husägaren bör även lämna in en anslutningsanmälan till oss senast två (2) veckor före det datum Ni önskar få tele-/dataanslutningen. OBS! Vid fiberanslutning bör husägaren lämna in anmälan minst sex (6) månader före inflyttning.
 

6. Vid kopparanslutning finns också möjlighet att få ett överspänningsskydd installerat i kopplingsskåpet, vilket är att rekommendera eftersom all teleutrustning är känslig för åska.
 

För ytterligare information vänligen kontakta vår tekniska enhet (tel. 41053)

Våra öppettider

Vardagar 08:00 - 16:00

Stängt 21 och 22.5.2020

Kontakt

Växel

+358-(0)18-41 053

Besök oss

Hantverkargränd 1
AX-22 150 Jomala