NYA PRISLISTOR FÖR 2015

Ålands Telefon har till största delen samma priser för 2015 som året innan. Några justeringar är:

Grundavgiften höjs fr.o.m. den 1 mars 2015 från 7,05 €/mån till 7,40 €/mån (inkl. moms).

Accessavgiften höjs fr.o.m. den 1 juli 2015 från nuvarande 2,2 eurocent/min till 2,8 eurocent/min (exkl. moms).

Termineringsavgiften höjs fr.o.m. den 1 juli 2015 från nuvarande 2,2 eurocent/min till 2,8 eurocent/min (exkl. moms).

 För betalningspåminnelse debiteras 5,00 € (ej moms).

Fullständig prislista hittar du här.

Hantverkargränd 1
22150 Jomala
Åland, Finland

Växel: +358 (0)18 41053
Fax: +358 (0)18 41299
Felanmälan: 10019
Allmänt: info@altel.ax

Öppet: måndag-fredag 8.00-16.00

Kontakt

Ålands Telefonandelslag är ett användarägt telefonbolag som har som målsättning att tillhandahålla ändamålsenliga, moderna och förmånliga teletjänster åt sina medlemmar. Vårt verksamhetsområde omfattar den faståländska landsbygden och Vårdö.

Om oss